ปั๊มเติมคือปั๊มประเภทหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายโอนของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง ปั๊มเหล่านี้ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการแปรรูปทางเคมี การผลิตยา การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ มีปั๊มเติมหลายประเภทให้เลือก แต่ละประเภทออกแบบมาเพื่อรองรับของเหลวบางประเภทและตอบสนองความต้องการเฉพาะของการใช้งานที่แตกต่างกัน

ปั๊มเติมทั่วไปประเภทหนึ่งคือปั๊มดิสเพลสเมนต์แบบบวก ซึ่งทำงานโดยใช้กลไกทางกลเพื่อเคลื่อนย้ายของเหลวผ่านปั๊ม ปั๊มประเภทนี้โดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบที่หมุนได้ เช่น สกรูหรือลูกสูบ ที่ดันของเหลวผ่านปั๊มขณะที่มันหมุน ปั๊มแบบ Positive displacement มักใช้กับของเหลวที่ปั๊มได้ยาก เช่น ของไหลที่มีความหนืดหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน และสามารถส่งของเหลวในปริมาณที่แม่นยำได้

ปั๊มเติมคืออะไร?

ปั๊มเติมอีกประเภทหนึ่งคือปั๊มหอยโข่ง ซึ่งใช้ใบพัดหมุนเพื่อสร้างการไหลของของเหลวผ่านปั๊ม โดยทั่วไปแล้ว ปั๊มหอยโข่งจะใช้กับของเหลวที่มีความหนืดน้อย และสามารถรองรับของเหลวปริมาณมากที่อัตราการไหลสูงได้ ปั๊มเหล่านี้มักจะใช้ในงานที่ต้องถ่ายเทของเหลวเป็นระยะทางไกลหรือที่ความดันสูง

นอกจากนี้ยังมีหลายวิธีที่สามารถใช้ในการเติมภาชนะโดยใช้ปั๊มเติม วิธีการทั่วไปวิธีหนึ่งเรียกว่าการเติมด้วยแรงโน้มถ่วง ซึ่งของเหลวถูกเทลงในภาชนะโดยใช้แรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว วิธีนี้มักใช้กับของเหลวที่ไม่หนืดมากและไม่ต้องการการเติมที่แม่นยำ อีกวิธีหนึ่งเรียกว่าการเติมด้วยแรงดัน ซึ่งของเหลวจะถูกดันและดันเข้าไปในภาชนะโดยใช้ปั๊ม วิธีนี้มักใช้กับของเหลวที่มีความหนืดมากกว่าหรือต้องการการเติมที่แม่นยำ

นอกจากประเภทพื้นฐานเหล่านี้ของปั๊มเติมและวิธีการเติมแล้ว ยังมีปั๊มเติมเฉพาะทางอีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับของเหลวบางประเภทหรือตอบสนองความต้องการของการใช้งานเฉพาะ ตัวอย่างเช่น มีปั๊มเติมที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือเป็นอันตรายโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับปั๊มที่ออกแบบมาเพื่อเติมภาชนะที่มีของเหลวปริมาณน้อยมาก นอกจากนี้ยังมีปั๊มบรรจุที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมปลอดเชื้อ เช่น ในอุตสาหกรรมยา

ปั๊มบรรจุเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญในหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากช่วยให้ถ่ายโอนของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ปั๊มเหล่านี้ใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงกระบวนการทางเคมี การผลิตยา การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ไม่ว่าคุณกำลังมองหาปั๊มเติมพื้นฐานหรือปั๊มพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับของเหลวบางประเภท มีตัวเลือกมากมายที่ตอบสนองความต้องการของคุณ ปั๊มเติมน้ำมันจึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นในอุตสาหกรรมต่างๆ