เครื่องบรรจุเครื่องสำอางคืออะไร?

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โลชั่น ครีม เจล และของเหลวอื่นๆ ลงในภาชนะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เครื่องเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับขนาดและรูปร่างของภาชนะบรรจุที่หลากหลาย และสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความหนืดของผลิตภัณฑ์และความต้องการในการบรรจุ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยชุดท่อ ปั๊ม และวาล์วที่จ่ายผลิตภัณฑ์ลงในภาชนะบรรจุ รวมถึงเซ็นเซอร์และระบบควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าการบรรจุแม่นยำและลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด เครื่องบรรจุเครื่องสำอางบางรุ่นยังมีคุณสมบัติ เช่น ความสามารถในการปิดฝาและการติดฉลาก ตลอดจนความสามารถในการจัดการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หลายประเภท

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

มีเครื่องบรรจุเครื่องสำอางหลายประเภทให้เลือก ได้แก่ :

ฟิลเลอร์แรงโน้มถ่วง:

เครื่องเหล่านี้ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อจ่ายผลิตภัณฑ์ลงในคอนเทนเนอร์ โดยทั่วไปจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดต่ำและใช้งานง่ายและประหยัดต้นทุน

ฟิลเลอร์ลูกสูบ:

เครื่องเหล่านี้ใช้ลูกสูบเพื่อจ่ายผลิตภัณฑ์ลงในคอนเทนเนอร์ เหมาะสำหรับความหนืดที่หลากหลายและสามารถจัดการได้ทั้งของเหลวและกึ่งของแข็ง

ฟิลเลอร์แรงโน้มถ่วงเวลา:

เครื่องเหล่านี้ใช้เวลาและแรงดึงดูดในการจ่ายผลิตภัณฑ์ลงในคอนเทนเนอร์ มีความแม่นยำและเหมาะสำหรับความหนืดที่หลากหลาย

ฟิลเลอร์น้ำหนักสุทธิ:

เครื่องเหล่านี้ใช้โหลดเซลล์เพื่อชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์ในขณะที่จ่ายลงในคอนเทนเนอร์ มีความแม่นยำสูงและเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการบรรจุที่แม่นยำ

ฟิลเลอร์ peristaltic:

เครื่องเหล่านี้ใช้ท่ออ่อนเพื่อจ่ายผลิตภัณฑ์ลงในคอนเทนเนอร์ เหมาะสำหรับความหนืดที่หลากหลายและสามารถจัดการได้ทั้งของเหลวและกึ่งของแข็ง

ฟิลเลอร์ปริมาตร:

เครื่องเหล่านี้จ่ายผลิตภัณฑ์ลงในคอนเทนเนอร์ตามปริมาตร เหมาะสำหรับความหนืดที่หลากหลายและสามารถจัดการได้ทั้งของเหลวและกึ่งของแข็ง

ฟิลเลอร์สว่าน:

เครื่องเหล่านี้ใช้สว่านเพื่อจ่ายผลิตภัณฑ์ลงในคอนเทนเนอร์ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง และมักใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น โลชั่นและครีม

ฟิลเลอร์ปั๊ม:

เครื่องเหล่านี้ใช้ปั๊มเพื่อจ่ายผลิตภัณฑ์ลงในคอนเทนเนอร์ เหมาะสำหรับความหนืดที่หลากหลายและสามารถจัดการได้ทั้งของเหลวและกึ่งของแข็ง

เครื่องเติมสูญญากาศ:

เครื่องเหล่านี้ใช้สุญญากาศเพื่อจ่ายผลิตภัณฑ์ลงในคอนเทนเนอร์ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง และมักใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น เจลและเพสต์

ฟิลเลอร์แบบอินไลน์:

เครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเติมคอนเทนเนอร์ขณะเคลื่อนไปตามสายการผลิต เหมาะสำหรับการผลิตในปริมาณมากและสามารถจัดการกับขนาดและรูปร่างของภาชนะบรรจุได้หลากหลาย

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางทำงานอย่างไร?

วิธีการทำงานของเครื่องบรรจุเครื่องสำอางจะขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องและผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ อย่างไรก็ตาม เครื่องบรรจุเครื่องสำอางส่วนใหญ่ใช้กระบวนการพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน:

การตระเตรียม:

เครื่องได้รับการติดตั้งด้วยอุปกรณ์การบรรจุที่เหมาะสม เช่น ท่อ ปั๊ม หรือวาล์ว และเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการบรรจุ

ตู้คอนเทนเนอร์:

คอนเทนเนอร์ที่จะเติมจะถูกวางไว้ในพื้นที่ที่กำหนดบนเครื่อง ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยระบบอัตโนมัติ

การกรอก:

ผลิตภัณฑ์ถูกจ่ายลงในภาชนะบรรจุโดยใช้อุปกรณ์บรรจุที่เหมาะสม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้แรงโน้มถ่วง ลูกสูบ ปั๊ม หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์

ควบคุม:

เซ็นเซอร์และระบบควบคุมจะตรวจสอบกระบวนการบรรจุเพื่อให้แน่ใจว่าการบรรจุแม่นยำและลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

การกำหนดและการติดฉลาก:

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางบางเครื่องมีความสามารถในการปิดฝาและติดฉลากภาชนะที่บรรจุ

บรรจุภัณฑ์:

ภาชนะที่บรรจุและปิดฝาแล้วอาจบรรจุหีบห่อเพื่อจำหน่ายหรือจัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรง

โดยรวมแล้ว เครื่องบรรจุเครื่องสำอางได้รับการออกแบบให้รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางมีความแม่นยำเพียงใดในแง่ของปริมาณการบรรจุ?

ความแม่นยำของเครื่องบรรจุเครื่องสำอางในแง่ของปริมาณการบรรจุอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องและผลิตภัณฑ์เฉพาะที่กำลังบรรจุ เครื่องบรรจุเครื่องสำอางบางประเภท เช่น เครื่องบรรจุน้ำหนักสุทธิและเครื่องบรรจุปริมาตร มีความแม่นยำสูงและสามารถบรรลุความคลาดเคลื่อนในการบรรจุได้ภายใน 1% หรือน้อยกว่า อื่นๆ เช่น สารตัวเติมแรงโน้มถ่วงและสารตัวเติมแรงโน้มถ่วงตามเวลา อาจมีความคลาดเคลื่อนสูงกว่าเล็กน้อย โดยปกติจะอยู่ภายใน 2-3%

ความแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความหนืดของผลิตภัณฑ์ ขนาดและรูปร่างของภาชนะบรรจุ และความเร็วของกระบวนการบรรจุ เครื่องบางเครื่องอาจแม่นยำมากขึ้นเมื่อเติมด้วยความเร็วที่ช้าลง ในขณะที่เครื่องอื่นอาจแม่นยำมากขึ้นเมื่อความเร็วสูงขึ้น

โดยรวมแล้ว ความแม่นยำของเครื่องบรรจุเครื่องสำอางนั้นค่อนข้างสูง และส่วนใหญ่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ต้องการด้วยความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องประเมินความต้องการในการบรรจุของผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างรอบคอบ และเลือกเครื่องจักรที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางสามารถรองรับความหนืดและพื้นผิวประเภทต่างๆ ได้หรือไม่?

ใช่ เครื่องบรรจุเครื่องสำอางจำนวนมากได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความหนืดและพื้นผิวที่หลากหลาย เครื่องจักรบางชนิด เช่น สารเติมลูกสูบและสารเติมเพอริสแตลติก เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์หลายประเภท รวมทั้งของเหลวและกึ่งของแข็ง อื่นๆ เช่น เครื่องเติมสว่านและเครื่องเติมสุญญากาศ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง เช่น ครีม เจล และเพสต์

ความสามารถของเครื่องบรรจุเครื่องสำอางในการจัดการความหนืดและพื้นผิวประเภทต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการออกแบบเฉพาะของเครื่องและอุปกรณ์บรรจุที่ใช้ เครื่องจักรบางประเภทอาจปรับความเร็วการบรรจุหรือการตั้งค่าแรงดันได้เพื่อรองรับความหนืดที่แตกต่างกัน ในขณะที่เครื่องอื่นอาจต้องใช้อุปกรณ์การบรรจุที่แตกต่างกันหรือการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องประเมินความหนืดและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างรอบคอบ และเลือกเครื่องบรรจุเครื่องสำอางที่สามารถจัดการกับคุณลักษณะเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางราคาเท่าไหร่?

ราคาของเครื่องบรรจุเครื่องสำอางอาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักร ขนาดและความจุ ตลอดจนคุณลักษณะและความสามารถต่างๆ เครื่องจักรขนาดเล็กและเรียบง่ายบางรุ่นอาจมีราคาไม่กี่พันดอลลาร์ ในขณะที่เครื่องจักรขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่าอาจมีราคาหลายแสนดอลลาร์หรือมากกว่านั้น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนของเครื่องบรรจุเครื่องสำอาง ได้แก่ :

ประเภทของเครื่อง:

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางประเภทต่างๆ เช่น เครื่องเติมแรงโน้มถ่วง เครื่องบรรจุลูกสูบ และเครื่องเติมปริมาตร สามารถมีจุดราคาที่แตกต่างกัน

ขนาดและความจุ:

เครื่องขนาดใหญ่ที่มีความจุสูงกว่ามักจะมีราคาแพงกว่าเครื่องขนาดเล็กที่มีความจุต่ำกว่า

คุณสมบัติและความสามารถ:

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติและความสามารถเพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการจัดการผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หลายประเภท หรือความสามารถในการปิดฝาและติดฉลากภาชนะ โดยทั่วไปจะมีราคาสูงกว่า

ยี่ห้อและผู้จัดจำหน่าย:

แบรนด์และซัพพลายเออร์ของเครื่องบรรจุเครื่องสำอางสามารถมีอิทธิพลต่อราคาได้เช่นกัน บางยี่ห้อและซัพพลายเออร์อาจเสนอเครื่องจักรที่มีราคาแพงกว่าพร้อมส่วนประกอบและคุณสมบัติคุณภาพสูงกว่า ในขณะที่รายอื่นอาจเสนอตัวเลือกที่ถูกกว่า

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องประเมินความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของการดำเนินการบรรจุเครื่องสำอางอย่างรอบคอบ และเลือกเครื่องจักรที่มีขนาดเหมาะสมและติดตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยลดต้นทุนในระยะยาว

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะได้หรือไม่?

ใช่ เครื่องบรรจุเครื่องสำอางจำนวนมากสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะได้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อรองรับขนาดและรูปร่างของคอนเทนเนอร์เฉพาะ การเพิ่มคุณสมบัติหรือความสามารถเพิ่มเติม หรือการปรับเครื่องจักรเพื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์หรือข้อกำหนดการบรรจุที่เฉพาะเจาะจง

ตัวเลือกการปรับแต่งบางอย่างสำหรับเครื่องบรรจุเครื่องสำอางอาจรวมถึง:

การจัดการคอนเทนเนอร์:

การปรับเปลี่ยนระบบจัดการคอนเทนเนอร์ของเครื่องทำให้สามารถรองรับขนาดและรูปร่างของคอนเทนเนอร์ที่แตกต่างกันได้

อุปกรณ์เติม:

สามารถใช้อุปกรณ์บรรจุประเภทต่างๆ เช่น ปั๊ม วาล์ว หรือหัวฉีด เพื่อจัดการกับความหนืดและพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

ระบบควบคุม:

สามารถใช้ระบบควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าการบรรจุแม่นยำและลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

การกำหนดและการติดฉลาก:

สามารถเพิ่มอุปกรณ์ปิดฝาและติดฉลากเพิ่มเติมในเครื่องเพื่อให้สามารถปิดฝาและติดฉลากภาชนะบรรจุได้

หลายผลิตภัณฑ์:

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางบางรุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้รองรับผลิตภัณฑ์หลายรายการพร้อมกันหรือในขั้นตอนการบรรจุตามลำดับ

โดยรวมแล้ว การปรับแต่งสามารถช่วยปรับแต่งเครื่องบรรจุเครื่องสำอางให้ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของการดำเนินงานเฉพาะ และสามารถช่วยให้แน่ใจว่าเครื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินความต้องการเฉพาะของการบรรจุเครื่องสำอางอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ และทำงานร่วมกับผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์เพื่อกำหนดตัวเลือกการปรับแต่งที่ดีที่สุด

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยเมื่อใช้เครื่องบรรจุเครื่องสำอางมีอะไรบ้าง?

มีข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยหลายประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้เครื่องบรรจุเครื่องสำอาง:

การฝึกอบรม:

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานเครื่องบรรจุเครื่องสำอางทั้งหมดที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมในการใช้งานและการบำรุงรักษา รวมถึงขั้นตอนด้านความปลอดภัยใดๆ

อุปกรณ์ป้องกัน:

ผู้ปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

ยามรักษาความปลอดภัย:

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางควรติดตั้งตัวป้องกันความปลอดภัยเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและเพื่อป้องกันการเข้าถึงพื้นที่อันตราย

ปิดฉุกเฉิน:

เครื่องควรมีระบบปิดฉุกเฉินเพื่อให้สามารถปิดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน

การซ่อมบำรุง:

การบำรุงรักษาเครื่องบรรจุเครื่องสำอางเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะด้านความปลอดภัย:

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางบางเครื่องอาจมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น สัญญาณเตือนหรืออินเตอร์ล็อค เพื่อแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางด้านความปลอดภัยทั้งหมดเมื่อใช้เครื่องบรรจุเครื่องสำอางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและรับรองสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

ใช้เวลานานแค่ไหนในการติดตั้งและเริ่มใช้เครื่องบรรจุเครื่องสำอาง?

เวลาที่ใช้ในการติดตั้งและเริ่มใช้เครื่องบรรจุเครื่องสำอางจะขึ้นอยู่กับเครื่องจักรเฉพาะและความซับซ้อนของกระบวนการตั้งค่า ปัจจัยบางอย่างที่อาจส่งผลต่อเวลาในการตั้งค่า ได้แก่:

ประเภทของเครื่อง:

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางประเภทต่าง ๆ อาจมีข้อกำหนดในการตั้งค่าที่แตกต่างกัน

ขนาดและความจุ:

เครื่องขนาดใหญ่ที่มีความจุสูงกว่าอาจใช้เวลาในการติดตั้งนานกว่าเครื่องขนาดเล็กที่มีความจุต่ำกว่า

คุณสมบัติและความสามารถ:

เครื่องที่มีคุณสมบัติและความสามารถเพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการจัดการผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์หลายประเภท อาจใช้เวลาในการตั้งค่านานกว่า

การติดตั้งและการประกอบ:

บางเครื่องอาจต้องติดตั้งและประกอบ ซึ่งอาจใช้เวลาเพิ่มเติม

การฝึกอบรม:

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องบรรจุเครื่องสำอาง ซึ่งอาจใช้เวลาพอสมควร

โดยทั่วไป สิ่งสำคัญคือต้องให้เวลาเพียงพอสำหรับขั้นตอนการตั้งค่าและการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง และผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมในการใช้งาน สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจะลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานหรือปัญหาอื่นๆ

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางใช้งานง่ายหรือไม่?

ความสะดวกในการใช้งานของเครื่องบรรจุเครื่องสำอางจะขึ้นอยู่กับเครื่องจักรเฉพาะและความซับซ้อนของกระบวนการบรรจุ เครื่องบรรจุเครื่องสำอางบางประเภทใช้งานได้ค่อนข้างง่ายและอาจต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่เครื่องอื่นอาจซับซ้อนกว่าและต้องการการฝึกอบรมที่กว้างขวางกว่า

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องบรรจุเครื่องสำอางได้รับการออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีการควบคุมและคำแนะนำที่ชัดเจน และโดยทั่วไปแล้วจะใช้งานง่ายเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นแล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องประเมินความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของการดำเนินการบรรจุเครื่องสำอางอย่างรอบคอบ และเลือกเครื่องจักรที่มีขนาดเหมาะสมและติดตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจะลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ

เครื่องบรรจุเครื่องสำอางเป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่?

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องบรรจุเครื่องสำอางเป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ ข้อบังคับและมาตรฐานบางประการที่อาจใช้กับเครื่องบรรจุเครื่องสำอาง ได้แก่ :

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMPs):

GMP เป็นแนวทางที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการออกแบบ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาโรงงานผลิต รวมถึงเครื่องบรรจุเครื่องสำอาง

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.):

ในสหรัฐอเมริกา เครื่องบรรจุเครื่องสำอางอาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับขององค์การอาหารและยา รวมถึงระเบียบปฏิบัติในการผลิตที่ดีในปัจจุบัน (cGMP) สำหรับเครื่องสำอาง

มาตรฐานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO):

มาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทรวมถึงเครื่องสำอาง มาตรฐาน ISO บางมาตรฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับเครื่องบรรจุเครื่องสำอาง ได้แก่ ISO 22716 ซึ่งครอบคลุม GMP สำหรับเครื่องสำอาง และ ISO 9001 ซึ่งครอบคลุมระบบการจัดการคุณภาพ

สิ่งสำคัญคือต้องทบทวนข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องบรรจุเครื่องสำอางปฏิบัติตาม สิ่งนี้จะช่วยรับประกันความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เติมและลดความเสี่ยงของปัญหาด้านกฎระเบียบ