เครื่องบรรจุของเหลวเป็นเครื่องที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวในภาชนะบรรจุ เครื่องประเภทนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยา และเครื่องสำอางเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องดื่ม ซอส ครีม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จำหน่ายในขวดหรือภาชนะ มีเครื่องบรรจุของเหลวหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภททำงานในลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ทั้งหมดมีฟังก์ชันพื้นฐานเหมือนกันในการบรรจุผลิตภัณฑ์ของเหลวลงในภาชนะ

เครื่องบรรจุของเหลวประเภทหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปคือเครื่องเติมแรงโน้มถ่วง เครื่องประเภทนี้ใช้แรงโน้มถ่วงในการเติมผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวลงในคอนเทนเนอร์ ของเหลวถูกกักไว้ในถังหรือแท็งก์เหนือคอนเทนเนอร์ และเมื่อคอนเทนเนอร์เคลื่อนที่ไปใต้ฮอปเปอร์ ของเหลวจะถูกปล่อยเข้าสู่คอนเทนเนอร์ผ่านชุดท่อหรือหัวฉีด การไหลของของเหลวถูกควบคุมโดยวาล์วหรือกลไกอื่นๆ และสามารถปรับความเร็วของคอนเทนเนอร์ที่เคลื่อนที่ใต้ฮอปเปอร์ได้เพื่อควบคุมปริมาณของของเหลวที่จ่ายไปยังแต่ละคอนเทนเนอร์

เครื่องบรรจุของเหลวทั่วไปอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องบรรจุแรงดัน เครื่องประเภทนี้ใช้แรงดันในการดันของเหลวเข้าไปในภาชนะ ของเหลวถูกกักไว้ในถังความดันหรือภาชนะประเภทอื่น และเมื่อภาชนะเคลื่อนตัวเข้าไปใต้ถัง ของเหลวจะถูกปล่อยเข้าสู่ภาชนะผ่านชุดท่อหรือหัวฉีด แรงดันในถังใช้เพื่อดันของเหลวเข้าไปในภาชนะบรรจุ และการไหลของของเหลวจะถูกควบคุมโดยวาล์วหรือกลไกอื่นๆ

เครื่องบรรจุของเหลวประเภทที่สามคือเครื่องบรรจุปริมาตร เครื่องประเภทนี้จะวัดปริมาตรของของเหลวที่จ่ายเข้าไปในภาชนะ แทนที่จะใช้แรงโน้มถ่วงหรือแรงดันในการเติมภาชนะ ของเหลวถูกกักไว้ในถังหรือแท็งก์เหนือคอนเทนเนอร์ และเมื่อคอนเทนเนอร์เคลื่อนที่ไปใต้ฮอปเปอร์ ของเหลวจะถูกปล่อยเข้าสู่คอนเทนเนอร์ผ่านชุดท่อหรือหัวฉีด การไหลของของเหลวถูกควบคุมโดยวาล์วหรือกลไกอื่นๆ และสามารถปรับความเร็วของคอนเทนเนอร์ที่เคลื่อนที่ใต้ฮอปเปอร์ได้เพื่อควบคุมปริมาณของของเหลวที่จ่ายไปยังแต่ละคอนเทนเนอร์

นอกจากนี้ยังมีเครื่องบรรจุของเหลวประเภทอื่น ๆ ที่ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ตัวอย่างเช่น เครื่องบางเครื่องใช้ปั๊มเพื่อเติมภาชนะ ในขณะที่เครื่องอื่นใช้เครื่องเติมแบบหมุนเพื่อเติมภาชนะ โดยไม่คำนึงถึงประเภทของเครื่องจักร กระบวนการพื้นฐานของการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวโดยทั่วไปจะเหมือนกัน

โดยทั่วไปแล้วตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเติมผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวจะถูกวางไว้บนสายพานลำเลียงหรือกลไกการขนส่งประเภทอื่นที่จะเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปไว้ใต้เครื่องบรรจุ เมื่อคอนเทนเนอร์ผ่านใต้เครื่องบรรจุ ของเหลวจะถูกจ่ายเข้าไปในคอนเทนเนอร์ผ่านชุดท่อหรือหัวฉีด การไหลของของเหลวถูกควบคุมโดยวาล์วหรือกลไกอื่นๆ และสามารถปรับความเร็วของคอนเทนเนอร์ที่เคลื่อนที่ใต้เครื่องบรรจุเพื่อควบคุมปริมาณของเหลวที่จ่ายไปยังแต่ละคอนเทนเนอร์

หลังจากบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวลงในภาชนะแล้ว มักจะปิดผนึกหรือปิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น ด้วยฝาหรือฉลาก โดยทั่วไปแล้วภาชนะบรรจุที่บรรจุและปิดสนิทจะถูกย้ายไปยังพื้นที่อื่นเพื่อการแปรรูปหรือบรรจุภัณฑ์ต่อไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ

เครื่องบรรจุของเหลวถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์จำนวนมาก เครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเชื่อถือได้ และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องการบรรจุผลิตภัณฑ์ของเหลวในคอนเทนเนอร์ปริมาณมาก